Djelatnosti prema Prilogu 1 - šifre i nazivi
Šifra djelatnostiNaziv djelatnosti
01 00 00Izgaranje u termoenergetskim objektima i industrijskim postrojenjima za pretvorbu energije
01 01 00Termoelektrane
01 01 01Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
01 01 02Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
01 01 03Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)
01 01 04Plinske turbine
01 01 05Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem
01 02 00Javne toplane
01 02 01Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
01 02 02Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
01 02 03Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)
01 02 04Plinske turbine
01 02 05Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem
01 03 00Rafinerije
01 03 01Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
01 03 02Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
01 03 03Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)
01 03 04Plinske turbine
01 03 05Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem
01 03 06Procesne peći
01 04 00Postrojenja za transformaciju krutog goriva
01 04 01Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
01 04 02Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
01 04 03Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)
01 04 04Plinske turbine
01 04 05Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem
01 04 06Koksne peći
01 04 07Ostala postrojenja za transformaciju krutog goriva
01 05 00Izgaranje goriva u ugljenokopima, naftnim i plinskim poljima i kompresorima plinovoda
01 05 01Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
01 05 02Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
01 05 03Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)
01 05 04Plinske turbine
01 05 05Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem
01 05 06Kompresori plinovoda
02 00 00Izgaranje u ne-industrijskim postrojenjima
02 01 00Trgovina na veliko i malo, hoteli, bolnice i ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti
02 01 01Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
02 01 02Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
02 01 03Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)
02 01 04Plinske turbine
02 01 05Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem
02 01 06Ostala stacionarna oprema
02 02 00Kućanstva
02 02 01Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
02 02 02Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)
02 02 03Plinske turbine
02 02 04Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem
02 02 05Ostala stacionarna oprema
02 03 00Poljoprivreda i šumarstvo
02 03 01Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
02 03 02Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)
02 03 03Plinske turbine
02 03 04Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem
02 03 05Ostala stacionarna oprema
03 00 00Izgaranje goriva u proizvodnim procesima
03 01 00Industrijske toplane i kotlovnice
03 01 01Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
03 01 02Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)
03 01 03Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)
03 01 04Plinske turbine
03 01 05Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem
03 01 06Ostala stacionarna oprema
03 02 00Procesne peći bez kontakta
03 02 01Visokopećni predgrijač
03 02 02Peći za pečenje gipsa
03 02 03Ostale procesne peći bez kontakta
03 03 00Procesi sa kontaktom
03 03 01Sinteriranje i peletiziranje rude
03 03 02Peći za zagrijavanje željeza i čelika
03 03 03Ljevaonice sivog lijeva
03 03 04Primarna proizvodnja olova
03 03 05Primarna proizvodnja cinka
03 03 06Primarna proizvodnja bakra
03 03 07Sekundarna proizvodnja olova
03 03 08Sekundarna proizvodnja cinka
03 03 09Sekundarna proizvodnja bakra
03 03 10Sekundarna proizvodnja aluminija
03 03 11Proizvodnja cementa
03 03 12Proizvodnja vapna
03 03 13Proizvodnja asfalta
03 03 14Proizvodnja ravnog stakla
03 03 15Proizvodnja ambalažnog stakla
03 03 16Proizvodnja staklene vune
03 03 17Proizvodnja ostalih vrsta stakla, uključujući specijalno staklo
03 03 18Proizvodnja mineralne vune
03 03 19Proizvodnja cigle i crijepa
03 03 20Proizvodnja keramičkih materijala
03 03 21Procesi sušenja u proizvodnji papira
03 03 22Proces žarenja boksita u proizvodnji glinice
03 03 23Proizvodnja magnezija obradom dolomita
03 03 24Proizvodnja nikla termičkim procesom
03 03 25Proizvodnja emajla
03 03 99Ostalo nespecificirano
04 00 00Proizvodni procesi
04 01 00Procesi u industriji nafte
04 01 01Procesi primarne i sekundarne prerade nafte
04 01 02Proces katalitičke razgradnje ugljikovodika
04 01 03Proces odsumporavanja
04 01 04Skladištenje i manipulacija sirovinama i proizvodima u rafineriji
04 01 99Ostalo nespecificirano
04 02 00Procesi u industriji željeza i čelika
04 02 01Proizvodnja koksa
04 02 02Punjenje visoke peći
04 02 03Lijevanje sirovog željeza
04 02 04Ostavljeno za buduću uporabu
04 02 05Čeličana sa Siemens-Martinovim pećima
04 02 06Čeličana s bazičnim kisikovim konverterom
04 02 07Čeličana s elektrolučnim pećima
04 02 08Valjaonica
04 02 09Postrojenje za sinteriranje i peletiziranje rude (osim izgaranja 03 03 01)
04 02 99Ostalo nespecificirano
04 03 00Procesi u industriji metala
04 03 01Proizvodnja aluminija elektrolizom
04 03 02Proizvodnja ferolegura
04 03 03Proizvodnja silicija
04 03 04Proizvodnja magnezija (osim 03 03 23)
04 03 05Proizvodnja nikla (osim 03 03 24)
04 03 06Proizvodnja legura metala
04 03 07Galvanizacija
04 03 08Eloksiranje (anodizacija)
04 03 09Vruće cinčanje
04 03 10Fosfatiranje
04 03 11Emajliranje
04 03 12Plastificiranje metala
04 03 13Kemijska obrada metala - jetkanje
04 03 14Mehanička obrada metala
04 03 99Ostalo nespecificirano
04 04 00Proizvodnja anorganskih kemikalija
04 04 01Amonijak
04 04 02Klor ili klorovodik
04 04 03Fluor ili fluorovodik
04 04 04Ugljikovi oksidi
04 04 05Sumporni spojevi
04 04 06Dušikovi oksidi
04 04 07Vodik
04 04 08Sumporni oksidi
04 04 09Karbonilklorid
04 04 10Ostali anorganski plinovi
04 04 11Kromna kiselina
04 04 12Fluorovodična kiselina
04 04 13Fosforna kiselina
04 04 14Dušična kiseline
04 04 15Klorovodična kiselina
04 04 16Sumporna kiselina
04 04 17Otopina sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini
04 04 18Sulfitna kiselina
04 04 19Ostale kiseline
04 04 20Amonijev hidroksid
04 04 21Kalijev hidroksid
04 04 22Natrijev hidroksid
04 04 23Ostale lužine
04 04 24Amonijev klorid
04 04 25Amonijev sulfat
04 04 26Amonijev nitrat
04 04 27Amonijev fosfat
04 04 28Kalijev klorat
04 04 29Kalijev karbonat
04 04 30Natrijev karbonat
04 04 31Perborat
04 04 32Srebrni nitrat
04 04 33Ostale soli
04 04 35Titanijev oksid
04 04 36Kalcijev karbid
04 04 37Silicij
04 04 38Silicijev karbid
04 04 39Ostale nemetali
04 04 41Ostali metalni oksidi
04 04 42Drugi anorganski spojevi
04 04 43Fosfatna gnojiva
04 04 44Dušična gnojiva
04 04 45Kalijeva gnojiva
04 04 46NPK gnojiva
04 04 47Urea
04 04 48Proizvodi za zaštitu bilja
04 04 49Biocidi
04 04 50Proizvodnja farmaceutskih proizvoda na osnovi kemijskih ili bioloških postupaka
04 04 51Čađa
04 04 52Grafit
04 04 53Eksplozivi
04 04 54Pirotehnički proizvodi
04 04 55Skladištenje i rukovanje anorganskim kemijskim proizvodima
04 04 99Ostalo nespecificirano
04 05 00Proizvodnja organskih kemijskih proizvoda
04 05 01Lančani jednostavni ugljikovodici -alifatski
04 05 02Ciklički jednostavni ugljikovodici - aromatski
04 05 03Nespecificirano
04 05 04Alkoholi
04 05 05Aldehidi
04 05 06Ketoni
04 05 07Karboksilne kiseline
04 05 08Esteri
04 05 09Eteri
04 05 10Peroksidi
04 05 11Epoksidne smole
04 05 12Ostali ugljikovodici koji sadrže kisik
04 05 13Sulfurirani ugljikovodici
04 05 14Amini
04 05 15Amidi
04 05 16Nitrozo spojevi
04 05 17Nitro spojevi ili nitratni spojevi
04 05 18Nitrili
04 05 19Cjjanati
04 05 20Izocijanati
04 05 21Ostali ugljikovodici koji sadrže dušik
04 05 22Ugljikovodici koji sadrže fosfor
04 05 23Halogenirani ugljikovodici
04 05 24Organometalni spojevi
04 05 25Polimeri
04 05 26Sintetska vlakna i celulozna vlakna
04 05 27Ostali plastični materijali
04 05 28Sintetske gume (elastomeri )
04 05 29Bojila i pigmenti
04 05 30Površinski aktivna sredstva i tvari
04 05 31Proizvodnja pesticida
04 05 32Skladištenje i rukovanje organskim kemijskim proizvodima
04 05 99Ostalo nespecificirano
04 06 00Procesi u industriji drva, celuloze
04 06 01Proizvodnja vlakana od drva i sličnih vlaknastih materijala
04 06 02Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverice i drugih panela i ploča
04 06 03Ostali proizvodi od drva
04 06 04Celuloza (proces sa sulfatnom kiselinom - Kraft)
04 06 05Celuloza (proces sa sulfitnom kiselinom)
04 06 06Celuloza (neutralni sulfitni proces)
04 06 07Proizvodnja papira i kartona
04 06 99Ostalo nespecificirano
04 07 00Intenzivni uzgoj stoke i ribogojilišta
04 07 01 Intenzivni uzgoj peradi (od 40000 mjesta na više )
04 07 02Intenzivan uzgoj svinja za farme sa više od 750 krmača ili 2000 mjesta za tovljenike, odnosno u kombinaciji 250 krmača i 1333 mjesta za tovljenike
04 07 03Nespecificirano
04 07 04Intenzivni uzgoj riba (od 1000 tona/ godišnje na više )
04 07 05Intenzivni uzgoj školjaka (od 1000 tona/ godišnje na više )
04 07 99Ostalo nespecificirano
04 08 00Proizvodnja životinjskih i biljnih proizvoda iz sektora prehrane i pića
04 08 01Klaonice
04 08 02Proizvodnja prehrambenih proizvoda životinjskog porijekla ( osim mlijeka )
04 08 03Obrada i prerada mlijeka
04 08 04Nespecificirano
04 08 05Proizvodnja prehrambenih proizvoda biljnog porijekla (prerada voća, povrća i žitarica uključujući čaj, duhan, kavu, kakao i šećer)
04 08 06Proizvodnja ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla
04 08 07Proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda
04 08 08Priprema hrane
04 08 09Proizvodnja vina
04 08 10Proizvodnja piva
04 08 11Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića
04 08 12Proizvodnja vode za piće
04 08 99Ostalo nespecificirano
05 00 00Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije
05 01 00Vađenje i primarna obrada krutih fosilnih goriva
05 01 01Površinski kop
05 01 02Podzemni kop
05 01 03Skladištenje krutog goriva
05 02 00Vađenje, primarna obrada i utovar tekućih fosilnih goriva
05 02 01Djelatnosti na mjestu vađenja
05 02 02Off-shore djelatnosti
05 03 00Vađenje, primarna obrada i utovar plinovitih fosilnih goriva
05 03 01Uklanjanje kiselih plinova na mjestu vađenja
05 03 02Djelatnosti na mjestu vađenja (ostale)
05 03 03Off-shore djelatnosti
05 03 04Uklanjanje ugljikovog dioksida (CO2) iz prirodnog plina
05 04 00Distribucija tekućih goriva (osim benzina)
05 04 01Terminali u marinama (tankeri, rukovanje i skladištenje)
05 04 02Ostalo rukovanje i skladištenje (uključujući naftovod)
05 05 00Distribucija benzina
05 05 01Rafinerijske dispečerske stanice
05 05 02Transport i skladištenje (osim 05 05 03)
05 05 03Benzinske pumpe (uključujući opskrbu vozila gorivom)
05 05 99Ostalo nespecificirano
05 06 00Plinske distribucijske mreže
05 06 01Plinovodi
05 06 02Distribucijske mreže
05 06 99Ostalo nespecificirano
06 00 00Uporaba otapala i ostalih proizvoda
06 01 00Uporaba boja i lakova
06 01 01Proizvodnja vozila (serijsko lakiranje i sušenje)
06 01 02Popravak vozila (neserijsko lakiranje i sušenje)
06 01 03Građevinarstvo (osim 06 01 07)
06 01 04Ostavljeno za buduću uporabu
06 01 05Premazivanje metala u elektroničkoj industriji
06 01 06Brodogradnja
06 01 07Proizvodnja proizvoda od drva
06 01 08Proizvodnja kemikalija za zaštitu drva i proizvoda od drva ( impregnacija ) grupa 06 004
06 01 09Ostala primjena boja i lakova u industriji
06 01 10Ostala ne-industrijska primjena boja i lakova
06 01 11Dorada tekstila
06 01 12Dorada kože
06 01 99Ostalo nespecificirano
06 02 00Odmašćivanje, suho čišćenje i proizvodnja elektroničkih uređaja
06 02 01Odmašćivanje metala
06 02 02Suho čišćenje
06 02 03Proizvodnja elektroničkih komponenata
06 02 04Ostalo čišćenje u industriji
06 02 99Ostalo nespecificirano
06 03 00Proizvodnja ili prerada kemijskih proizvoda
06 03 01Prerada poliestera
06 03 02Prerada polivinil klorida
06 03 03Prerada poliuretana
06 03 04Prerada polistirenske pjene
06 03 05Prerada gume
06 03 06Proizvodnja farmaceutskih proizvoda
06 03 07Proizvodnja boja i lakova
06 03 08Proizvodnja tiskarskih boja
06 03 09Proizvodnja ljepila
06 03 10Proizvodnja oksidiranog bitumena
06 03 11Proizvodnja bitumenskih izolacijskih proizvoda
06 03 12Proizvodnja akumulatora i/ili baterija
06 03 13Proizvodnja azbesta i proizvoda od azbesta
06 03 14Uporaba vapnenca i dolomita
06 03 15Uporaba natrijevog karbonata
06 03 16Adhezivi, magnetske trake, filmovi i fotografije
06 03 17Dorada tekstila
06 03 18Štavljenje kože
06 03 19Skladištenje i rukovanje kemijskim proizvodima
06 03 99Ostalo nespecificirano
06 04 00Ostala uporaba otapala i pripadajuće aktivnosti
06 04 01Izvlačenje staklene vune
06 04 02Izvlačenje mineralne vune
06 04 03Tiskarska industrija
06 04 04Ekstrakcija masti, jestivih i nejestivih ulja
06 04 05Primjena ljepiva i adheziva
06 04 06Impregnacija drva
06 04 07Obrada i zaštita donjih dijelova plovila na moru
06 04 08Ostavljeno za buduću uporabu
06 04 09Deparafinacija vozila
06 04 10Proizvodnja farmaceutskih proizvoda
06 04 11Ostavljeno za buduću uporabu
06 04 99Ostalo nespecificirano
06 05 00Uporaba HFC, N2O, NH3, PFC i SF6
06 05 01Uporaba HFC, N2O, NH3, PFC i SF6
07 00 00Ostavljeno za buduću uporabu
08 00 00Ostavljeno za buduću uporabu
08 01 00Zaštita zdravlja ljudi i životinja
08 01 01Liječenje ljudi
08 01 02Liječenje životinja
08 01 03Laboratoriji (kemikalije)
08 01 04Prerada krvi
08 01 05Lijekovi kojima je prošao rok trajanja
08 01 06Ostavljeno za buduće upotrebe
08 01 99Ostalo nespecificirano
09 00 00Obrada i odlaganje otpada i otpadnih voda
09 01 00Termička obrada otpada
09 01 01Termička obrada opasnog otpada
09 01 02Termička obrada neopasnog otpada
09 01 03Termička obrada komunalnog otpada
09 01 04Termička obrada otpada radi prevencije infekcije (infektivni otpad )
09 01 05Termička obrada mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje
09 01 06Suspaljivanje otpadnih ulja
09 01 07Suspaljivanje otpadnih neopasnog otpada ( auto guma i sličnog otpada )
09 01 08Suspaljivanje otpadnih para - plinova (npr. tiskarska industrija )
09 01 09Kremiranje dijelova ljudskog tijela i organa, vrećice i konzerve krvi
09 01 10Termička obrada životinjskog tkiva
09 01 11Baklje u rafinerijama nafte
09 01 12Baklje u kemijskoj industriji
09 01 13Baklje kod vađenja plina i nafte
09 01 99Ostalo nespecificirano
09 02 00Postrojenja za oporabu otpada
09 02 01Postrojenja za oporabu opasnog otpada
09 02 02Postrojenja za oporabu neopasnog otpada
09 02 03Postrojenja za oporabu komunalnog otpada
09 02 04Kompostiranje
09 02 05Proizvodnja bioplina
09 02 06Proizvodnja goriva iz otpada
09 02 99Ostalo nespecificirano
09 03 00Odlagališta otpada
09 03 01Odlaganje opasnog otpada na uređena odlagališta
09 03 02Odlaganje neopasnog otpada na uređena odlagališta
09 03 03Odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta
09 03 04Odlaganje komunalnog otpada na neuređena odlagališta
09 03 05Odlaganje dijelova ljudskog tijela i organa na groblja
09 03 99Ostalo nespecificirano
09 10 00Obrade otpadnih voda
09 10 01Prethodno čišćenje otpadnih voda na lokaciji
09 10 02Pročišćavanje otpadnih voda javne odvodnje na centralnim uređajima
09 10 03Ostavljeno za buduću uporabu
09 10 04Ostavljeno za buduću uporabu
09 10 99Ostalo nespecificirano
11 00 00Ostali izvori ispuštanja
11 01 00Održavanje građevina
11 01 01Održavanje građevina i postrojenja
11 01 02Održavanje i čišćenje sustava odvodnje otpadnih voda lokacije
11 01 03Održavanje i čišćenje uređaja za prethodno čišćenje otpadnih voda lokacije
11 01 04Održavanje i čišćenje sustava javne odvodnje
11 01 05Održavanje i čišćenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda javne odvodnje
11 01 06Rušenje građevina
11 01 07Čišćenje onečišćenih lokacija
11 01 99Ostalo nespecificirano
11 02 00Održavanje i popravak vozila, plovila, uređaja i opreme
11 02 01Servis vozila i plovila
11 02 02Rezanje, prešanje i drobljenje vozila i plovila
11 02 03Održavanje i popravak vučnih vozila
11 02 04Održavanje i popravak vagona
11 02 05Održavanje signalnosigurnosnih uređaja
11 02 06Održavanje telekomunikacijskih uređaja
11 02 07Održavanje elektroničke opreme
11 02 08Održavanje energetske opreme i uređaja
11 02 99Ostalo nespecificirano
11 03 00Skladištenje i manipulacija s robom
11 04 00Vodeni prijevoz
11 04 01Pomorski i obalni prijevoz putnika
11 04 02Pomorski i obalni prijevoz robe
11 04 03Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima
11 04 99Ostalo nespecificirano