Prijemnici
Prijemnik
vodotok
jezero
more
akumulacija
tlo
sustav javne odvodnje bez uređaja za pročišćavanje
sustav javne odvodnje s centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda
sustav odvodnje lokacije druge pravne ili fizičke osobe
melioracijski kanal