Vodna područja
Područje
vodno područje sliva Save
vodno područje slivova Drave i Dunava
vodno područje primorsko - istarskih slivova
vodno područje dalmatinskih slivova